Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Styresaker Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Svelvik Jeger- og Fiskerforening ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2021. 


Årsmøtet avholdes på Dreggen torsdag 10. mars kl 19.00.

Saker til behandling er:

 1) Konstituering

 -Godkjenning av innkalling og dagsorden

-Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2) Årsberetning

3) Revidert regnskap 2021

4) Innkomne årsmøtesaker

5) Foreningskontingent

6) Handlingsprogram og budsjett

7) Valg av:

-Styre i henhold til §6 -Valgkomite på 2 medlemmer

-To revisorer

8) Formell avslutning av årsmøtet og underskrift av protokoll


Med vennlig hilsen Styret Svelvik Jeger- og Fiskerforening

 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside