Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Jakt Trene jakthund

Trene jakthund

Vi jegere har et stort ansvar med å holde oss oppdaterte på mange forskjellige lover og forskrifter. De fleste kjenner godt til viltloven og våpenloven. Men også naturmangfoldloven og hundeloven må jegere kjenne godt til. Viste du for eksempel at du trenger grunneiers tillatelse for å trene din jakthund? Dette dekkes i hundeloven paragraf 8:

Særlig om hundedressur, jakt og fangst
Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=Hundeloven

Husk at lover og forskrifter fornyes og endres over tid. Det er kanskje på tide med en liten gjennomgang for en oppdatering? Kunne det være interessant at holder jevnlige 'Etter jegerprøven kurs" for å oppsummere endringer i regler som treffer oss jegere? Er man usikker på lover og regler kan dere ta kontakt med oss for hjelp.

 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside