Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home

Årsmøte for 2019

Svelvik Jeger- og Fiskerforening ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2019. 
Årsmøtet avholdes på Dreggen torsdag 19. mars kl 18.00.

Saker til behandling er:
 1) Konstituering
 -Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2) Årsberetning

3) Revidert regnskap 2018

4) Innkomne årsmøtesaker

5) Foreningskontingent

6) Handlingsprogram og budsjett

7) Valg av:
-Styre i henhold til §6 -Valgkomite på 2 medlemmer
-To revisorer

8) Formell avslutning av årsmøtet og underskrift av protokoll

Med vennlig hilsen Styret Svelvik Jeger- og Fiskerforening

 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside