Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Svelvik JFF

Informasjon fra årsmøtet 12.04.11

Årsmøtet ble avholdt på Gamle Frithjof med 14 fremmøtte medlemmer. Noen færre enn vi hadde håpet, men samtidig en positiv start på en forsiktig vekst i en forening som har ligget i dvale noen år. Styret retter en takk til de fremmøtte, og til de som har påtatt seg ansvar gjennom å takke ja til verv.

Les mer …
 

Årsberetning 2010

Svelvik Jeger og Fisker forening har denne perioden vært drevet av et intrimstyre som har bestått av

Harald Vedal – Kjetil Dalheim – Tom Pettersen – Knut Dybsfjord – Per Hjalmar Nilssen

Intrimstyret har hatt 6 styremøter under perioden.

Jegerprøvekurs:

Det er blitt gjennomført et jegerprøvekurs i foreningens regi sommeren 2010 og planlagt et kurs til våren 2011.

Hjemmeside:

Det er laget ny...

Les mer …
 

Våren er tiden for sjøørretfiske!

For mange, spesielt fluefiskere, er ettervinterens og vårens sjøørretfiske i sjøen starten på sesongen. Da kommer sjøørreten, akkurat som torsken, inn mot land for å beite på alt som våkner til liv.

Spesielt børstemarken får mye oppmerksomhet på denne tida. I alle fiskeblader og blant sportsfiskere flest, snakkes det om den magiske perioden rundt fullmåne i april. Da svermer nemlig et par av de tallrike børstemarkartene, og både torsk og sjøørret...

Les mer …
 

Bestemmelser og dagsorden for årsmøtet 12. april 2011

Bestemmelser rundt avholdelse av årsmøter:

Les mer …
 

Rapportere jaktåret 2010/2011

Alle som betalte jegeravgift for jaktåret 2010/2011, skal enten sende inn skjemaet som fulgte med jegeravgiftskortet, eller rapportere elektronisk.  Dette gjelder selv om du ikke har vært på jakt siste jaktår, eller om du har vært på jakt uten å få utbytte. Frist er 1. mai.

Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir ilagt en tilleggsavgift, for tiden på kr 185. Tilleggsavgifta vil bli lagt til jegeravgifta neste år.

Dere kan rapportere...

Les mer …
 

Bjørnekurs

Enkelte av foreningens medlemmer har nå engasjert seg i bjørnejakt både mht. hundehold, kurs og aktiv jakt.

Mulig flere har lyst til å skolere seg selv i forhold til dette, og derfor legges følgende link ut for bjørnekurs i Flå i juni.

Påmeldingsfrist 1. mai. http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/jakthund/jakthund_nyhet? element_id=105791943&displaypage=TRUE

 


Side 24 av 26

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside